Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinto järjestetään syksyllä ja keväällä. Ylioppilastutkinto on suoritettava 1-3 perättäisen tutkintokerran aikana. 

Yo-tutkinnon keväällä 2022 tai myöhemmin aloittavilla tutkintoon kuuluu viisi koetta, joista äidinkielen ja kirjallisuuden koe tai suomi toisena kielenä koe on pakollinen kaikille. Lisäksi kokelas valitsee vähintään kolme koetta seuraavista: matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli tai reaali. Viidennen kokeen kokelas valitsee itse, se voi olla esim. toinen reaali tai vieras kieli. Vähintään yhden viidestä aineesta tulee olla A-tasoinen (esim. pitkä matematiikka, A englanti tai A ruotsi)

Ylioppilastutkintoon voi ilmoittautua, kun on suorittanut kirjoitettavan aineen pakolliset opintojaksot Kirjoitukset perustuvat kuitenkin sekä pakollisiin että valtakunnallisiin valinnaisiin opintojaksoihin. Ylioppilaskirjoituksiin ilmoittaudutaan Wilmassa opinto-ohjaajan antamien ohjeiden ja aikataulun mukaisesti. Tutkinto alkaa ensimmäisestä ilmoittautumisesta eikä ilmoittautuessasi tekemiä valintoja, kuten aineyhdistelmää, kokeen pakollisuutta tai ylimääräisyyttä tai kokeen tasoa, voi jälkikäteen muuttaa. 

Tarkempaa tietoa ylioppilastutkinnon suorittamisesta saat ryhmänohjaustunneilla, opinto-ohjaajalta, kunkin oppiaineen tunneilla sekä infoissa. Ylioppilastutkinnon suorittamista koskevat määräykset ja ohjeet löytyvät YTL:n sivulta www.ylioppilastutkinto.fi

Kertaustentti 

Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua kertaustenttiin /-tentteihin ennen ylioppilaskirjoituksia. Tenttitilaisuus auttaa ylioppilastutkintoon valmistautumisessa. Tentti on pääosin oppiaineen suullinen tilaisuus, johon voi kuulua myös kirjallisia tehtäviä. Tentit järjestetään yleensä viikoilla 9 ja 10, tiistai- ja torstai- iltapäivisin. Tenttiin ilmoittautuminen on sitova. Aiheettomasta poissaolosta seuraa sakkomaksu. 

Kaikki koulun toimintaan liittyvät aikataulut julkaistaan vuosittain koulun kotisivuilla ja Wilmassa.