Opiskelijatoiminta

Opintotuki

Lukiolaiset kuuluvat valtion opintotukijärjestelmän piiriin. Opiskelija voi lapsilisäiän ohitettuaan saada opintorahaa ja tietyin edellytyksin myös opintolainaa, jonka valtio takaa. Opintolainan koroista ja muista lainaehdoista sopivat pankki ja opiskelija.

Opintotukea myönnetään pääsääntöisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden alusta. Takautuvasti sitä voidaan maksaa vain, jos hakemusta ei ole voitu jättää aikaisemmin opiskelijasta riippumattomasta syystä. Oman etusi mukaista on jättää seuraavaa lukuvuotta koskeva hakemuksesi jo kevätlukukauden lopulla.

Opintotuesta saat tietoja koulusihteeriltä. Häneltä saat myös hakulomakkeen.

Opiskelijakortit

Lukiolaisten liiton kortilla saa useita opiskelija-alennuksia. Hakemuslomakkeen saa osoitteesta www.lukio.fi tai koulun kansliasta.

VR:n opiskelijakortin hakemuslomakkeen saa osoitteesta www.vr.fi tai koulun kansliasta.

HSL:n alennuslippuhakemuksen saa 18 vuotta täyttänyt opiskelija kansliasta.

Oppilaskunta

Kaikki lukion opiskelijat kuuluvat automaattisesti lukion oppilaskuntaan, joka valitsee itselleen vuoden alussa puheenjohtajan ja muut hallituksen jäsenet. Oppilaskunnan toimintaa ohjaa opettajakunnan valitsema opettaja, joka osallistuu säännöllisesti oppilaskunnan kokouksiin ja tuo opettajakunnan näkemyksen käsiteltäviin asioihin.

Oppilaskunnan tehtävänä on lisätä kouluviihtyvyyttä ja varmistaa, että opiskelijat saavat vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon. Lukion oppilaskunta mm. päättää syksyllä järjestettävän päivätyökeräyskohteen ja toteuttaa siihen liittyvän äänestyksen.

Lukion oppilaskunta järjestää vuosittain erilaisia tapahtumia, tempauksia ja teemapäiviä, jotka osaltaan rakentavat hyvää yhteishenkeä ja piristävät koulutyötä. Lukion oppilaskunnalla on myös aktiivinen Facebook-ryhmä, jossa jokainen opiskelija voi esittää uusia ideoita, ottaa kantaa erilaisiin asioihin ja osallistua tapahtumien suunnitteluun.

Oppilaskunnan toimintaan osallistuminen kehittää vastuuta, yhteistyötaitoja ja kykyä hoitaa käytännön asioita. Lisäksi se antaa hyviä eväitä työelämää varten.

Tutortoiminta

Toisen vuosikurssin opiskelijoista kootaan tutor-ryhmä. Tutorit vastaanottavat uudet opiskelijat jo kesällä. Heidän tehtävänään on uusien opiskelijoiden auttaminen ja opastaminen lukio-opintojen alussa sekä opintojaksovalintojen teossa. Tutorit järjestävät myös ryhmäytystä uusille opiskelijoille sekä auttavat käytännön ongelmissa. Tutorit tekevät lisäksi markkinointityötä avoimissa ovissa, messuilla ja kouluvierailuilla. Tutorohjaaja koordinoi ja ohjaa tutortoimintaa.

Tutorhaku järjestetään maalis-huhtikuussa. Kaikki halukkaat ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat voivat hakea tutoreiksi.