Tuki

Opinto-ohjaus

Lukiossa on kaksi opinto-ohjaajaa. Lotta Annanpalo on lukion ensimmäisen ja toisen vuosikurssin eli ryhmien 20 ja 21 opinto-ohjaaja. Elina Salmi on kolmannen ja neljännen vuosikurssin eli ryhmien 19 ja 18 opinto-ohjaaja. Opinto-ohjaajien työhuoneet ovat aulassa vahtimestarin kopin vieressä.

Voit asioida opon luona ilman ajanvarausta (esim. kurssimuutokset). Voit myös varata keskusteluajan Wilman kautta tai käymällä opon luona.

Opinto-ohjaus lukiossa sisältää oppitunteja, erikseen pidettäviä infoja, ryhmänohjaustuokioita. Nämä muodostavat yhdessä pakolliset opokurssit. Opinto-ohjauksen oppitunnit on hajautettu kolmelle vuodelle ja opinto-ohjaaja tiedottaa niistä erikseen. Lisäksi opinto-ohjaukseen kuuluu yksilö- ja pienryhmäohjausta.

Opinto-ohjaaja kutsuu sinut ohjauskeskusteluun ensimmäisen lukiovuoden keväällä sekä kolmannen lukiovuoden syksyllä. Lisäksi voit varata opinto-ohjaajalta ajan aina tarpeen mukaan.

Opinto-ohjauksen tarkoituksena on:

  • auttaa lukio-opiskelussa ja ylioppilaskirjoitussuunnitelman teossa,

  • antaa tietoa lukion jälkeisistä opinnoista ja työelämästä,

  • selkiinnyttää uravalintaasi ja edistää siihen liittyvää pohdintaa sekä

  • hoitaa yhteyksiä muihin oppilaitoksiin ja ohjauksen kannalta tärkeisiin kohteisiin.

Lisää tietoa voit lukea ohjaussuunnitelmasta.

Ryhmänohjaaja

Ryhmänohjaajasi puoleen voit kääntyä missä tahansa asiassa. Ryhmänohjaaja myös tiedottaa Wilman ja ryhmänohjausvarttien kautta ajankohtaisista asioista. Ryhmänohjaustuokiot ovat pääsääntöisesti tiistaisin klo 10.55 kotiluokassa.

Erityisopettaja

Kaikki opiskelijat osallistuvat lukuvuoden aluksi lukemisen ja kirjoittamisen seulontatestiin. Näin kartoitetaan opiskelijoiden tuen tarve lukemisessa ja kirjoittamisessa. Testin tarkoituksena on löytää opiskelijat, jotka tuen avulla voisivat parantaa saavutuksiaan.

Opiskelijat, jotka jäävät alle seulontatestin suositusrajan, ohjataan toisessa jaksossa erityisopettajalle. Tarvittaessa opiskelijan kanssa laaditaan suunnitelma, johon sisällytetään oppimis- ja muististrategioita, vahvistetaan lukemisen (Tavut lukunopeuden kehittämiseen) ja kirjoittamisen tekniikoita ja tuetaan opiskelijan itseluottamusta oppijana.

Henkilökohtaisen ohjauksen yhteydessä opiskelijan on mahdollista päästä luku- ja kirjoittamistaitojen yksilötestiin (ns. lukitesti), jossa arvioidaan mahdollinen lukivaikeus. Mikäli lukivaikeus osoittautuu keskivaikeaksi tai vaikeaksi, on erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan mahdollista saada erityisjärjestelyjä lukioaikana ja ylioppilaskirjoituksissa. Erityisjärjestelyjä hoitaa ja koordinoi erityisopettaja.

Kouluterveydenhuolto

TERVEYDENHOITAJA (puh. 050 310 5644) huolehtii terveystarkastuksista ja neuvonnasta, antaa ensiapua ja järjestää lääkärinvastaanotot. Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa joka päivä. Vastaanotto ilman ajanvarausta kello 11.00-12.00. Ajanvaraus kannattaa tehdä Wilma-viestinä.

KOULULÄÄKÄRI Helsingin kaupungin lääkäripalveluista käy 3-4 kertaa kuukaudessa.

HAMMASHOIDON ajan voi varata keskitetystä ajanvarauksesta (09 310 51400)

KOULUPSYKOLOGI (puh. 755 20 326 tai 0400 874 218) antaa tukea koulunkäyntiin, kasvuun ja aikuistumiseen liittyvissä asioissa ja ohjaa tarvittaessa eteenpäin. Koulupsykologi on tavattavissa ajanvarauksella joka päivä.

KURAATTORI (puh. 050 324 7776) antaa tukea opiskelupaineissa sekä kaveri- ja perhesuhteisiin liittyvissä asioissa. Voit olla yhteydessä kuraattoriin myös, jos sinulla on taloudellisia huolia tai tarvitset apua arjen haasteissa. Kuraattori on paikalla kerran viikossa.

Mikäli sinulle sattuu tapaturma koulumatkalla, niin toimi seuraavien ohjeiden mukaan

  • Opiskelijan kuljettaa lääkäriin huoltaja tai ambulanssi.

  • Opettaja antaa opiskelijalle vakuutustodistuksen, joka annetaan hoitavalle lääkärille. Mikäli opettajalla ei ole antaa todistusta, oppilas maksaa hoidon ensin itse ja toimittaa myöhemmin lääkärintodistuksen ja kuitit kansliaan.

  • Tapaturmailmoitus tehdään vakuutusyhtiötä varten. Ilmoituslomake saadaan opettajalta tai koulusihteeriltä kansliasta. Lomake palautetaan välittömästi koulusihteerille, joka tekee ilmoituksen vakuutusyhtiöön

  • Koulusihteeriltä saa mahdollista koulukuljetusta varten anomuksella taksikortteja lääkärin suosituksen mukaisesti.


Opiskeluhuolto

OpiskeluhuollosTA koulussamme vastaavat yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä sekä monialainen yksilökohtainen opiskeluhuoltoryhmä. Opiskeluhuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää ja kouluyhteisöä tukevaa. Tämän lisäksi opiskelijoilla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Yhteisölliseen opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat rehtori, opiskelijahuollon koordinaattori, erityisopettaja, terveydenhoitaja, koulupsykologi, kuraattori ja opinto-ohjaaja.

Halutessasi tarkempaa tietoa Herykin oppilashuollosta, tutustu lukion ja yläkoulun yhteiseen opiskeluhuoltosuunnitelmaan.

Kanslia

Kansliassa voit asioida klo 9.00—15.00 välisenä aikana. Kanslia on suljettu klo 10.30-11.15. Kansliasta voit hakea itsenäisen suorittamisen lomakkeen sekä jaksotodistuksen. Kansliaan voit viedä todistuksen muissa oppilaitoksissa suoritetuista opinnoista saadaksesi niistä kurssin. Kansliasta saa myös Kelan opintotukilomakkeen sekä opiskelija-alennuslomakkeita, joista on kerrottu alla enemmän.